Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje, které zákazník uvedl při rezervaci nebo objednávce zboží, podléhají ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.

Společnost EXX s.r.o. (která je zároveň provozovatelem výprodeje značkového vybavení interiérů a svítidel) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „objednat“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

Získané osobní údaje v žádném případě nemohou být poskytnuty třetím stranám. Jedinou výjimkou jsou údaje poskytnuté dopravci, za účelem dodávky zboží zákazníkovi.